Over ons

Kassing de Raaphof

Vroeger en nu

Afbeeldingen

Geschiedenis van Kassing de Raaphof

Fa L. Kassing & Zonen – historie

In den beginne, waren daar in ieder geval Lambert, Bart, Jozef, Rinus en Bertus Kassing. Hoe groot dit gezin was is nog niet duidelijk. Lambert is in 1878 geboren en trouwde in Nederhorst ten Berg. Lambert kwam in Utrecht bij de spoorwegen werken als rangeerder. Het zal blijken dat hij toen de Bokkebuurt gebouwd werd diverse huizen bezat, waaronder de Reestraat 14 en een 3-tal huizen in de Hertestraat (hier woonden zijn zonen).

Vanaf 1 november 1926 is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven Fa. L. Kassing & Zonen. Actief vanuit de Reestraat 14 (een straat in de vroegere Bokkebuurt te Utrecht) werd werk gezocht voor de 4 zonen en 3 schoonzonen. Het werk werd gevonden op het gebied van de petroleum/koolhandel, klompenmakerij, zand&grind handel, kruidenierszaak, warm waterstokerij, extra handen verstrekken bij het transport met de trekschuit vanuit Nieuwegein/Vreeswijk naar Utrecht, verhuisbedrijf en het drijven van vee vanaf het spoor of tussen veemarkt en slachthuis (later veetransport). Volgens de overlevering was Lambert de eerste in Utrecht met een hond voor/onder de kar. Het harde werken was namelijk vooral nodig om gewoon geld te verdienen en in die tijd moest iedere klus worden aangepakt. 

Bertus was de roepnaam voor L.H. Kassing (inderdaad Lambertus, de tweede). Hij was de tweede zoon van Lambert, na Frans. Niet geheel duidelijk is in hoeverre de in 1910 geboren zoon van Lambert, Bertus Kassing de aanstichter is van het opzetten van het veetransport bedrijf. Het is waarschijnlijk dat Lambert zich mede liet inschrijven vanwege de waarschijnlijk jonge leeftijd (of mogelijk zelfs als extra borg). De eerste vrachtauto was een T-Ford, geschikt voor het vervoer van 3 koeien. Al snel worden het er dus 2. De overige zonen van Lambert waren Hendrik (later bekend met Tante Jopie in het standwerken met bloemen en fruit), Rinus en Frans (geëmigreerd naar Australië in 1953). Met alle broers heeft Bertus Kassing in de zaak gezeten, als laatste met Rinus.

Vlak voor de oorlog werden vrachtwagens nog met hout gestookt. Volgens de verhalen wordt in 1942 de Maas met een “vracht vol” nog overgestoken over het ijs. Gedurende de oorlogsjaren zitten Bertus en Frans ondergedoken (1943 – 1945) in St Michielsgestel.  In 1946 heeft Bertus zijn auto terug. Dit is nu een Commer.

Bertus introduceerde de eerste koeienoplegger/trekker in Nederland waarin wel 12 koeien konden (en op het kopstuk konden nog een paar handelaren zitten (semi bus in de vorm van een oplegger)). In die tijd was het vervoer van runderen vergezeld van het meenemen van veehandelaren van en naar de markt. Een soort openbaar vervoer eigenlijk. Bertus had zijn eerste rijervaring toen hij vrij jong was. Ome Hendrik reed meer dan 1,5 uur rond een rotonde in een enigszins beschonken toestand. Bertus moest het stuur overnemen na ome Hendrik tussen de paarden te hebben gezet. Bij terugkomst in Utrecht was ome Hendrik gelukkig weer nuchter.

In 1967 nam Bep Kassing (u allen bekend, maar met ja u raad het al de voornaam Lambertus, inmiddels de derde) het 50% deel in de firma over van zijn vader (die net van een hooizolder was gevallen). In 1969 kocht Bep de zoon van Rinus – Beppie – uit.

Het vervelende feit wil dat één maand na deze overname in 1969 het eerste ongeluk (trekker / oplegger met 13 koeien in de sloot op de Achterdijk) plaatsvond. Vanaf dat moment is Bep bekend om zich niet echt meer druk te maken over omstandigheden die hij niet in de hand heeft. Van zijn klant Van Amerongen leerde hij in Rotterdam: “het zal wel ergens goed voor zijn”. Deze lijfspreuk zal menigeen van Bep gehoord hebben. Het bedrijf is dan nog steeds aan de Reestraat 14 te Utrecht gevestigd.

Een belangrijk gegeven in de historie is de verhuizing van het bedrijf vanuit Utrecht naar Bunnik. Centraal gelegen langs de A12 is het bedrijf op dit moment nog steeds gevestigd. Er is praktisch geen jaar geweest dat Bep geen bouwplannen heeft ingediend bij de Gemeente Bunnik. Inmiddels is er bijna 6.000 vierkante meter bebouwd en overdekt terrein, naast de grote parkeergelegenheid voor vracht- en personenwagens, alsmede autobussen. Bep Kassing introduceerde in Nederland onder andere de eerste computer gestuurde weegschaal (innovatieprijs van Van Berkel), de eerste vrachtwagen combinatie met dubbel koeien op de voorwagen (totale capaciteit 56 koeien) en de eerste fokveeveiling met tribunes.

Over de afgelopen jaren zijn er een aantal perioden geweest dat het bedrijf meerdere maanden dicht was. De blaasjesziekte, de varkenspest en de MKZ-crisis zorgden voor perioden  van bezinning en heroriëntatie. Vaak ging dit gepaard met het opzetten van nieuwe vormen van bedrijvigheid. Stil zitten ?? Dat bestaat niet. “Kan niet ligt op het kerkhof, en wil niet ligt er naast”; dat was de spreuk van oma Kassing (de vrouw van Bertus). Onder andere deze opvoeding heeft er toe geleid dat de familie Kassing bekend staat om zijn vrijzinnige opvattingen en de zelf ontwikkelde eigen wijsheid.

Aan de andere kant is er op het bedrijf ook meerdere malen een drukte van belang geweest, zodra de vrachtwagens uitrukte om een boerderij bij brand of bij een watersnoodramp zo snel mogelijk te ontruimen. Vele maanden zijn hele families op die manier “als vluchteling” met hun dieren opgevangen op De Raaphof. Gezellige tijden, ondanks alle misère.

De aanvang van het touringcar bedrijf kan dan ook gezien worden als het teruggrijpen in de historie. De familie Kassing heeft altijd al mensen en dieren vervoerd. Alleen de wensen en de eisen van de passagiers zijn wellicht iets anders geworden. Eén ding weten wij zeker, iedereen was en is altijd welkom. Dat gold voor de passagiers van vroeger en dat geldt nog steeds. 

Op dit moment is de heer Wout Hamoen (80) de klant die het langst al en nog steeds met de familie Kassing zaken doet. Inmiddels kan de familie Kassing alleen maar al haar klanten bedanken voor het in hen gestelde vertrouwen.

Bunnik, 16 november 2001

1910, 11 oktober 
L. (Bertus). H. Kassing geboren te Utrecht.

1926, november 
Eerste inschrijving Fa. L. Kassing & Zonen, gevestigd Reestraat 14 te Utrecht; Wie de firmanten zijn geweest is nog onduidelijk. Lambert Kassing is geboren 1878 en overlijdt december 1954.

193(?) 
In de zaak zitten L. (Bertus) H. en zijn broer Frans Kassing.

1937
Bertus trouwt Fien Pessers (uit Tilburg). Hij heeft haar ontmoet op de veemarkt.

1938, 12 augustus
L. (Bep). J.M. Kassing wordt geboren te Utrecht (waarschijnlijk Hertestraat).

1942 
Over het ijs, de Maas oversteken met een op hout gestookte vrachtwagen.

1943 – 1945
Frans en Bertus zitten onder gedoken in St Michielsgestel.

1946/49
Rinus komt bij de zaak.

1953 
Frans emigreert naar Australie.

1954, december
Lambert overlijdt.

1964, 20 juni
Bep trouwt C.(Cor).J.M. Knippers. Zij hebben elkaar ontmoet in ’t Goy in het restaurant De Eng.

1967 
L. (Bertus) H. draagt zijn 50% over aan L. (Bep) J.M. Kassing. Bep verhuist naar de Reestraat;

1968 
Rinus Kassing draagt zijn 50% over aan zijn zoon Beppie Kassing;

1969
Beppie Kassing draagt zijn 50% over aan L. (Bep) J.M. Kassing. Bep krijgt hiermee 100%;

1974, 2 september  
Peter van Barneveldt komt in dienst. Marco ziet het daglicht.

1976, december 
Verhuizing vanuit de Reestraat 14 naar Schoudermantel 52 te Bunnik, hofstede De Raaphof; );

1978
De eerste grote hal wordt gebouwd.

1978, december   
Eerste overname van koeien, schapen en kalveren voor Coveco (nu Dumeco);

1984, september
Opening door Burgemeester Steegmans van de nieuwe varkenshal (met de eerste computer gestuurde weegschaal voor varkens in Nederland). Dit is de tweede hal. Tussen de grote koeienhal en deze hal rijden de vrachtauto’s.

1986, februari   
Bep Kassing stopt met roken;

1986, 19 juni     
Bezoek van Koningin Beatrix aan De Raaphof

1986, 24 juli   
Op weg naar het slachthuis te Utrecht kantelt er een aanhanger met koeien op het Ledig Erf te Utrecht

1986, 7 december 
Bertus overlijdt.

1987 
Fred heeft genoeg geleerd op school en gaat werken in de zaak. Hij sluit zijn studie MMO met goed gevolg af.

1988, juli   
Jeroen sluit met goed gevolg de studie aan het Instituut voor de Autohandel (IVA) in Driebergen af. Zijn eerste baan is bij de Mercedes vrachtwagengarage, BCU (nu Pordon) in Utrecht. .

1989, 30 maart  
De Fa. L. Kassing & Zonen wordt omgezet in een B.V.-vorm. Kassing de Raaphof BV wordt opgericht.

1989, augustus   
Lambert studeert af bij de Erasmus Universiteit te Rotterdam als fiscaal econoom. Na zijn functie als student assistent gaat hij werken bij Price Waterhouse in Rotterdam (tot 1995).

1992, mei    
Een samenwerking in de vorm van KR Transport BV wordt opgezet. Hierin zullen alle veetransport activiteiten plaatsvinden. In 1 jaar tijd gingen 4 vrachtwagencombinaties onderuit. De samenwerking werd derhalve opgeheven en het vervoer van kalveren gestaakt.

1995, oktober  
Fred Kassing wordt mede bestuurder bij KR Transport BV.

1997, februari    
Uitgaanscentrum Brothers opent zijn deuren. De verhuizing vanaf de oude partyboederij De Beesde naar De Raaphof is een groot succes.

1999, juli 
Marco Kassing rond met succes zijn studie aan de Hogere Agrarische School af en gaat in het veetransport.

1999, 2 september   
Peter van Barneveld is 25 jaar bij de zaak. Nog steeds de beste chauffeur / veerijder van Nederland. Marco is dan ook 25 jaar oud.

1999, november 
De werkzaamheden van een collega (Wensveen uit Loosdrecht) worden overgenomen. Fred Verschuur treedt bij KR Transport in dienst.

2000, september
Aanvang met de busactiviteiten. ER Tours wordt geleid door Jeroen. Jeroen zegt dus op bij de Mercedes garage te Tiel. Lambert (IV) verplaatst zijn kantoor in Amsterdam naar Bunnik.

2001, september     
De gelede bus – de 18 meter bus voor liggend vervoer – wordt afgeleverd te Bunnik. De capaciteit is voor deze bus 63 zitplaatsen en/of 19 rolstoelen en/of 12 bedden. Dit naast een 7-tal slaapplaatsen voor de chauffeurs en/of begeleiders. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd onder de naam Care Travel.

2001, november 
De onderneming van Kassing de Raaphof BV bestaat 75 jaar. Inmiddels werken alle zonen van Bep op het bedrijfsterrein te Bunnik. Het eerste gesprek over Kema Keurmerk Busbedrijf wordt op gang gebracht.

2001, december  
Peter van Barneveld moet op cursus om aan te tonen dat hij geschikt is voor het veewaardig vervoer van vee.

(pm: alle bovengenoemde data zijn gebaseerd op overleveringen en verhalen. Een ieder die meer wapenfeiten weet en zich meer data kan herinneren wordt verzocht door te geven aan de zaak, bij voorbaat dank).

Afbeeldingen van vroeger