COOKIEVERKLARING

KASSING DE RAAPHOF
SCHOUDERMANTEL 52
3981 AH BUNNIK
NEDERLAND

KASSING.NL
MARCO@KASSING.NL

1. ALGEMEEN

A. VERSCHILLENDE SOORTEN COOKIES

i. Kassing de Raaphof gebruikt verschillende cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van jouw computer, tablet of smartphone.
ii. Er bestaan verschillende soorten cookies:
a. Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
b. Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen jouw surfgedrag bijhouden.
Deze cookies worden geplaatst wanneer er gebruikt wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.
c. Tracking cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder jou bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als je verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook jouw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. COOKIEVOORKEUREN WIJZIGEN

i. Jouw cookie-instellingen zijn bij het eerste bezoek aan onze website door jou zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door jou als bezoeker. Je kunt jouw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

C. GRONDSLAG VAN DE GEGEVENSVERWERKING

i. Functionele cookies: De grondslag voor het verwerken van functionele cookies is het gerechtvaardigd belang van Kassing de Raaphof. De grondslag “gerechtvaardigd belang” is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Het belang van Kassing de Raaphof is gebaseerd op de behoefte om een goede werking van de website te waarborgen. Het belang van de gebruiker bij het behoud van zijn of haar privacy wordt echter niet overschreden, aangezien functionele cookies geen persoonlijke gegevens verzamelen die gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld marketing of andere doeleinden.
ii. Analytische en tracking cookies: De grondslag voor het verwerken van analytische en tracking cookies betreft de gegeven toestemming aan Kassing de Raaphof. De grondslag is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub a van de AVG. Dit artikel bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens alleen is toegestaan als de betrokkene hiervoor zijn of haar ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. De gevraagde toestemming geeft jou als gebruiker controle over jouw persoonsgegevens en biedt transparantie over hoe deze gegevens worden gebruikt.

2. COOKIEOVERZICHT

A. COOKIENAAM, COOKIE TYPE, COOKIE DOELEINDE EN DE BEWAARTERMIJN
i. De website van Kassing de Raaphof maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.
ii. In totaal zijn er op kassing.nl 11 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies kunnen bij een bezoek aan de website van Kassing de Raaphof op de harde schijf van de bezoeker worden geplaatst:

B. COOKIETABEL

3. GOOGLE ANALYTICS

A. GOOGLE

i. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij jou bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe jij als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
ii. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Kassing de Raaphof heeft hier geen invloed op.
iii. Je kunt hier (https://policies.google.com/technologies/partner-sites) lezen op welke manier Google jouw persoonsgegevens gebruikt en voor welke doeleinden deze worden ingezet.

B. PRIVACY-INSTELLINGEN

i. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij je over het gebruik van Google Analytics.
ii. Kassing de Raaphof heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten;
iii. Er wordt gebruik gemaakt van Google Signals. Deze functie geeft ons meer inzicht in het gedrag van onze bezoekers op verschillende apparaten;
iv. Verzamelde gegevens worden gekoppeld aan overige diensten van Google;
v. Jouw IP-adres wordt geanonimiseerd, zodat jouw locatie niet herleidbaar is.

4. WEBSITES VAN DERDEN EN WIJZIGINGEN

A. DEZE COOKIEVERKLARING IS NIET VAN TOEPASSING

i. Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Kassing de Raaphof niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met jouw persoonsgegevens.
ii. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
iii. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal je opnieuw worden gevraagd om jouw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 20230612.

5. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

A. JOUW RECHTEN

i. Je hebt het recht om:
a. jouw persoonsgegevens in te zien;
b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
d. verwijdering van jouw gegevens aan te vragen;
e. jouw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
f. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 6.
ii. Mocht je vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Kassing de Raaphof hebben, stuur dan een verzoek naar marco@kassing.nl .
iii. Kassing de Raaphof wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Daarom vragen wij je vriendelijk om, tezamen met jouw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy verzoekt Kassing de Raaphof je om in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
iv. Kassing de Raaphof zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

6. KLACHTRECHT

A. INTERNE BEHANDELING

i. Wanneer je klachten hebt over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt Kassing de Raaphof je graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt jouw klacht voor behandeling in eerste instantie tot marco@kassing.nl.

B. AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over jouw klachtrecht vind je op de website via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens